بیش از  115 میلیون و  255 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1724160
بیش از  115 میلیون و  255 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 195 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  338 هزار  536 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 24 هزار و 792 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 24 هزار و 403 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 115 میلیون و 255 هزار و 712 دوز رسیده است.اخبار مربوطه