سخنرانی اردوغان از طریق مجازی، در انجمن رسانه ای شورای تورک

رییس جمهور تورکیه گفت:امروزه رسانه‌های اجتماعی تهدیدی برای دموکراسی و صلح اجتماعی شده است

1723603
سخنرانی  اردوغان از طریق مجازی، در انجمن رسانه ای شورای تورک

 رییس جمهور تورکیه گفت:امروزه رسانه‌های اجتماعی تهدیدی برای دموکراسی و صلح اجتماعی شده است

اردوغان: همانطور که در صنایع دفاعی و نظامی کاملاً به بیگانگان متکی نیستیم، نمی‌توانیم مسئله ارتباط را نیز به دیگران بسپاریم.

اردوغان طی سخنانی اظهار داشت: به دلیل اخبار کذب و تحریف شده، زندگی میلیون‌ها انسان بی دفاع سیاه شده و آسیب‌ها و دردهای زیادی در جهان تجربه می‌شود.

اردوغان گفت: رسانه‌های اجتماعی که هیچ کنترل و نظارتی بر آن وجود ندارد به وضعیتی رسیده که دموکراسی، صلح اجتماعی و امنیت ملی دولت‌ها را تهدید می‌کند.

اردوغان تاکید کرد: همانند سایر موضوعات راهبردی، لازم است تار در مورد رسانه ها و ارتباطات نیز مسئله را خودمان حل کنیم.اخبار مربوطه