31 مهاجر غیرقانونی در انقره دستگیر شد

نیروهای امنیتی تورکیه 31 مهاجر غیرقانونی را در ولایت انقره شناسایی و دستگیر کردند

1723050
31 مهاجر غیرقانونی در انقره دستگیر شد

نیروهای امنیتی تورکیه 31 مهاجر غیرقانونی را در ولایت انقره شناسایی و دستگیر کردند. 

نیروهای امنیتی تورکیه 31 تبعه افغانستان را که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده بودند، در منطقه گول‌باشی ولایت انقره شناسایی و دستگیر کردند.

این مهاجران غیرقانونی در عملیات ایست و بازرسی اداره پولیس انقره در یک مینی‌بوس شناسایی و دستگیر شده‌اند.

تمامی افراد دستگیر شده پس از اتمام امور اداری به اداره مهاجرت ولایت انقره انتقال یافتند.

یک متهم نیز به اتهام قاچاق انسان با حکم محکمه بازداشت شده است.اخبار مربوطه