اردوغان برای اوزدمیر بیراقدار طلب رحمت کرد

رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهورتورکیه، نسبت واوزدمیر بیراقدار موسس و رئیس عمومی بایکارکه در استانبول درگذشت ، به خانواده و ملت تورکیه تسلیت گفت

1721555
اردوغان برای اوزدمیر بیراقدار طلب رحمت کرد

رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهورتورکیه، نسبت واوزدمیر بیراقدار موسس و رئیس عمومی بایکارکه در استانبول درگذشت ، به خانواده و ملت تورکیه تسلیت گفت.

اردوغان در حساب توئیتر خودبا استفاده ازعبارت:

"من به دوست عزیزم اوزدیمیر بایراقدار، رئیس هیئت مدیره بایکار ، که با رویاها ، تلاش ها و مجاهدت های خود حرکت ملی تکنالوژی را هدایت کرد ، رحمت خداوند را آرزو می کنم. خدمات بی نظیر او به ملت ما هرگز فراموش نخواهد شد." پیام تعزیت به خانواده، بستگان و ملت تورکیه  به اشتراک گذاشت.

اوزدمیر بیراقدار، که در 72 سالگی درگذشت، یکی از پیشگامان ماجراجویی طیارات بدون سرنشین تورکیه (İHA) و یکی از رهبران ایده آل تحرکات تکنالوژی ملی بود.اخبار مربوطه