سفیر جدید آذربایجان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

سفیر جدید آذربایجان در انقره استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کرد

1720081
سفیر جدید آذربایجان استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

سفیر جدید آذربایجان در انقره استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کرد.

رشاد محمد‌اف، سفیر جدید جمهوری آذربایجان در انقره استوارنامه خود را به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه تقدیم کرد.

اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در انقره محمد‌اف را به حضور پذیرفت.

محمد‌اف به همراه همسر و فرزندان خود در انقره در پایان این دیدار با رئیس‌جمهور تورکیه عکس یادگاری گرفتنداخبار مربوطه