تورکیه به افغانستان 100 تن بذر گندم ارسال کرد

100 تن جوانه گندم تهیه شده توسط بنیاد امداد بشردوستانه IHH با کامیون‌ها به افغانستان فرستاده شد

1718396
تورکیه به افغانستان 100 تن بذر گندم ارسال کرد

100 تن جوانه گندم تهیه شده توسط بنیاد امداد بشردوستانه IHH با کامیون‌ها به افغانستان فرستاده شد

بنیاد کمک‌های بشردوستانه IHH که پس از آخرین بحران در افغانستان کمپاینی را با شعار "تنها نگذارید" آغاز کرد، به پانزده هزار افغان در شهرهای کابل، غزنی، میدان وردک، سعیدآباد، قندوز، بغلان و قندهار سهمیه غذا داد.

خانواده‌های یتیم ومعلولان که در روستاهای دوردست زندگی می‌کنند، اردوگاه ها و شفاخانه های پناهندگان از کمکهای 60 تن بهره‌مند شدند.

بذرهای تولید شده توسط وزارت زراعت و جنگلداری در تورکیه با بارگیری در 5 کامیون مختلف از ایسکی‌شهر، قیرشهر و قونیه به افغانستان ارسال شد.

بذرهایی که عملکرد آنها با توجه به شرایط آب و هوایی، ساختار خاک، کوددهی، باران و آبیاری تغییر می‌کند، هم برای زارعان افغان و هم برای مردم افغانستان که در دستیابی به محصول با مشکل روبرو می‌شوند، مایه امید می‌شود.اخبار مربوطه