اردوغان: ما "انقلاب توسعه سبز" را آغاز کردیم

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت که آنها انقلاب توسعه سبز را آغاز کردند ، این اولین هدف چشم انداز 2053 آنها است ، که آنها آن را به صفت مهمترین میراثی که برای جوانان باقی می گذارند می دانند

1717627
اردوغان: ما "انقلاب توسعه سبز" را آغاز کردیم

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت که آنها انقلاب توسعه سبز را آغاز کردند ، این اولین هدف چشم انداز 2053 آنها است ، که آنها آن را به صفت مهمترین میراثی که برای جوانان باقی می گذارند می دانند.

رئیس جمهور اردوغان، تصاویر برنامه دیدار با جوانان راکه با دانشجویان 81 ولایت پس از سفر دیروزش به آدانا در موزیم آدانا اخذ کرده بودند، جدید به اشتراک گذاشته شد.

رئیس جمهوراردوغان درسخنرانی خوددرآدانا یادآورشد که آنها اخیراً توافقنامه آب وهوادرپاریس را تصویب کرده اند.

اردوغان با بیان اینکه با این تصمیم ، آنها انقلاب توسعه سبز را که اولین هدف چشم انداز 2053 آنها است آغاز دادند، گفت: این مهمترین میراثی است که برای جوانان باقی خواهند گذاشت.

او افزود: "مانند همه مسائل دیگر، ما بزرگترین حمایت را از جوانان خود در انقلاب توسعه سبز انجام میدهیم، گفت: همانطور یکه تورکیه به دلیل داشتن زیربناهای صحی قوی خود در طول همه گیری جدید ویروس کرونا (کووید -19) خود را از سایر کشورها متمایز کرده است ، امیدوارم با انقلاب توسعه سبز به موفقیت مشابهی در روند تغییرات آب و هوا برسیم. ما با حفظ تعادل طبیعت ، که توسط خداوند به ما ارمغان شده است، و با استفاده مناسب از فرصتهای آن ، به توسعه خود ادامه می دهیم."

اوخطاب به جوانان با بیان اینکه: "فردا بیرق این تمدن 1500 ساله و مبارزه 1000 ساله برای وطن را به دست خواهید گرفت ازعبارت، "من میخواهم جوانان ما به چشم انداز 2053 فکرکنند ، که به وسیله ای آن ما اولین اهداف خود را با حرکت تکنالوژی ملی و انقلاب توسعه سبز نشان دادیم. به یاد داشته باشید، همه چیز با یک رویا شرمیشود. سپس می بینید که قدم به قدم به آن رویا نزدیک شده اید. " استفاده کرد.

رئیس جمهور اردوغان با اشاره به اینکه نه تنها تورکیه بلکه همه ای جهان در معرض تهدید تغییرات آب و هوای اقلیمی هستند ، اظهار داشت که اجلاس سران در روم پایتخت ایتالیا و گلاسکو (اسکاتلند) در پایان اینماه برگزار خواهد شد.اخبار مربوطه