بیش از  112 میلیون و  225 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1717232
بیش از  112 میلیون و  225 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 206 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  348 هزار  856  آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 28 هزار و 645 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 24 هزار و 217 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 112 میلیون و 225 هزار و 352 دوز رسیده است.اخبار مربوطه