بیش از  112 میلیون و  37 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1717146
بیش از  112 میلیون و  37 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 188 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  360 هزار  115  آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 30 هزار و 201 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 28 هزار و 167 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 112 میلیون و 37 هزار و 763 دوز رسیده است.اخبار مربوطه