تطبیقات نظامی "برادری خدشه ناپذیر 2021" قوماندانی اردوی سوم و قوماندانی اردوی نخجوان

تطبیقات نظامی "برادری خدشه ناپذیر 2021" قوماندانی اردوی سوم و قوماندانی اردوی نخجوان که در نخجوان برگزار شد، با موفقیت به پایان رسید

1715591
تطبیقات نظامی "برادری خدشه ناپذیر 2021" قوماندانی اردوی سوم و قوماندانی اردوی نخجوان
tatbikat.jpg
tatbikat.jpg
tatbikat.jpg
tatbikat.jpg

تطبیقات نظامی "برادری خدشه ناپذیر 2021" قوماندانی اردوی سوم و قوماندانی اردوی نخجوان که در نخجوان برگزار شد، با موفقیت به پایان رسید

وزارت دفاع ملی تورکیه تصاویری از تطبیقات نظامی "برادری خدشه ناپذیر 2021" را به اشتراک گذاشت. 

در اطلاعیه‌ای که در حساب کاربری وزارت دفاع ملی تورکیه در توییتر منتشر شد، گزارش شد تطبیقات نظامی "برادری خدشه ناپذیر 2021" که در نخجوان برگزار شد، با موفقیت به پایان رسیده است.

در بیانیه وزارت دفاع ملی تورکیه آمده است: "تطبیقات نظامی "برادری خدشه ناپذیر 2021" که با حضور قوماندانی اردوی سوم و قوماندانی اردوی نخجوان در آذربایجان در نخجوان برگزار شد، با موفقیت به پایان رسید." اخبار مربوطه