رئیس جمهور اردوغان عکسی از نواسه اش را یکجا با پشکش به اشتراک گذاشت

رئیس جمهوررجب طیب اردوغان عکسی رابا پشک نواسه اش جانان آی بیکه بیراقدار به اشتراک گذاشت

1710690
رئیس جمهور اردوغان عکسی از نواسه اش را یکجا با پشکش به اشتراک گذاشت
erdogan-kedi.jpg
erdogan-kedi.jpg

رئیس جمهوررجب طیب اردوغان عکسی رابا پشک نواسه اش جانان آی بیکه بیراقدار به اشتراک گذاشت.

رئیس جمهور اردوغان عکس گربه نواسه اش "پیت پیت شکر" را در حساب رسانه های اجتماعی خود درحال خواندن روزنامه به اشتراک گذاشت.

اردوغان، ازعبارت "پشک نواسه عزیزم آی بیکه «پیت پیت شکر»، به پیشرفتهای فعلی علاقه زیادی دارد." استفاده کرداخبار مربوطه