بیش از 107 میلیون و  641 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1710470
بیش از 107 میلیون و  641 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 193 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  342 هزار و  145 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 26 هزار و 145 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 19 هزار و 199 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 107 میلیون و 641 هزار و 923 دوز رسیده است.اخبار مربوطه