پنج تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت امور داخله ترکیه اظهار داشت

1707772
پنج تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

پنج تروریست منسوب به سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در مناطق روستایی ولسوالی پرواری ولایت سییرت ترکیه، از پا در آورده شدند. 

در بیانیه منتشره از سوی وزارت امور داخله ترکیه آمده است، در عملیات که با همکاری و هماهنگی اداره امنیت ولایت سییرت، وزارت اطلاعات و امنیت، اداره هوانوردی، فرماندهی ژاندارمری سییرت و فرماندهی نیروی هوایی و پهبادهای مسلح در این مناطق صورت گرفت، 5 تن از اعضای شناسایی شده سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ.ک.ک- کا جی کا از پا در آورده شدند.اخبار مربوطه