اردوغان اهداف برنامه میان مدت را تشریح کرد

اردوغان اظهار داشت که درآمد ملی را امسال به بیش از 800 میلیارد دالر و در پایان دوره برنامه میان مدت به سطح 1 تریلیون دالر خواهیم رسانید

1703939
اردوغان اهداف برنامه میان مدت را تشریح کرد

اردوغان اظهار داشت که درآمد ملی را امسال به بیش از 800 میلیارد دالر و در پایان دوره برنامه میان مدت به سطح 1 تریلیون دالر خواهیم رسانید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در رابطه با برنامه میان مدت که شامل نقشه راه اقتصاد سه سال آینده می‌باشد، پیامی در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشت.

اردوغان در پیام خود نوشت، امیدوارم برنامه میان مدت که گام مهمی در راه تاسیس تورکیه بزرگ و قوی می‌باشد، برای تورکیه و ملت خیر و برکت بهمراه بیاورد. از تمامی سازمان و نهادهای دولتی که در تهیه این برنامه فعالیت کرده‌اند، سپاسگزاری می‌کنم.

رئیس جمهوراردوغان در ادامه افزود، رشد اقتصادی سالانه 5,3 فیصدی، افزایش سالانه سطح اشتغال به میزان 1 میلیون و 170 هزار تن، رسانیدن حجم صادرات در پایان سه سال به بیش از 250 میلیون دالر، پس‌روی میزان کسری معاملات جاری نسبت درآمد ملی در پایان دوره برنامه میان مدت به 1 فیصد، تثبیت نسبت کسری بودجه بر درآمد ملی در سطح 2,9 فیصد و کاهش دادن سطح تورم به اعداد تک رقمی را هدف‌گذاری کرده‌ایم. درآمد ملی را امسال به بیش از 800 میلیارد دالر و در پایان دوره برنامه میان مدت به سطح 1 تریلیون دالر خواهیم رسانید.اخبار مربوطه