تاکید اردوغان به لزوم پرورش نیروی انسانی مجهز به دانش و مهارت‌های عصر معاصر

رئیس جمهور تورکیه گفت: تورکیه را همانند دیگر عرصه‌ها در بخش آموزش و پرورش نیز به کشوری تبدیل شدکه نواقص زیربنایی‌اش در مقیاس وسیعی برطرف شده است

1702025
تاکید اردوغان به لزوم پرورش نیروی انسانی مجهز به دانش و مهارت‌های عصر معاصر

رئیس جمهور تورکیه گفت: تورکیه را همانند دیگر عرصه‌ها در بخش آموزش و پرورش نیز به کشوری تبدیل شدکه نواقص زیربنایی‌اش در مقیاس وسیعی برطرف شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه اعلام کرد: تورکیه را همانند دیگر عرصه‌ها در بخش آموزش و پرورش نیز به کشوری تبدیل کردیم که نواقص زیربنایی‌اش در مقیاس وسیعی برطرف شده است.

اردوغان طی سخنانی در مراسم "استخدام معلم برای سال 2021" که در مرکز کنگره خلیج در استانبول برگزار شد، گفت: "آموزش را در اولویت اقداماتمان قرار دادیم. در حالی که در حدود  نیمی از معلمین در اروپا دچار استرس هستند، این رقم در تورکیه در حدود بیست فیصد است. معلمین تورکیه در راس معلمین کم استرس قرار دارند. "

رئیس جمهور همچنین اظهار داشت: "نیروی انسانی مجهز به هر نوع دانش و مهارت لازمه عصر حاضر برای ما به مثابه لوکوموتیف اقتصاد، جامعه و دموکراسی‌مان است. "اخبار مربوطه