آخرین آمار کرونا در تورکیه - پنجشنبه 12 آگست 2021

ظرف 24 ساعت گذشته 138 تن دیگر قربانی کووید-19 شدند

1690601
آخرین آمار کرونا در تورکیه - پنجشنبه 12 آگست 2021

ظرف 24 ساعت گذشته 138 تن دیگر قربانی کووید-19 شدند

بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی وزارت صحت عامه تورکیه در تاریخ 12 آگست 2021 مصادف با 21 مرداد 1400 میباشد،  ظرف 24 ساعت گذشته 138 تن دیگر قربانی کووید- 19شدند. 

طی شبانه‌روز گذشته 281 هزار و 535 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 22 هزار و 261 تن از این افراد مثبت اعلام شد. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 15 هزار و 685 تن افزایش یافت.

تعداد واکسن‌های تزریق شده در تورکیه به 81  میلیون و 482 هزار و 6 دوز رسیده است.اخبار مربوطه