خلوصی آقر با بسم الله خان محمدی صحبت تلفنی انجام داد

این مطلب را وزارت دفاع ترکیه اظهار داشت

1683124
خلوصی آقر با بسم الله خان محمدی صحبت تلفنی انجام داد

خلوصی آقر و بسم الله خان محمدی وزرای دفاع ترکیه و افغانستان طی تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی کابل صحبت نمودند.

وزارت دفاع ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای، روابط دوجانبه، وضعیت امنیتی منطقه و تامین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل را محور صحبت تلفنی آقر و محمدی اعلام کرده است.

وزیر دفاع ترکیه در این صحبت تلفنی با اشاره به پیشینه روابط میان دو کشور، بر تداوم تلاش‌های انقره به منظور تامین صلح در افغانستان تاکید کرده است.اخبار مربوطه