انتشارفیلم تبلیغاتی جدید در مورد استانبول ازجانب وزارت کلتور وتوریزم تورکیه

استانبول در یک دقیقه؛ فیلم تبلیغاتی جدید در مورد استانبول منتشر شده ازوزارت کلتور وتوریزم تورکیه

1681129
انتشارفیلم تبلیغاتی جدید در مورد استانبول ازجانب وزارت کلتور وتوریزم تورکیه

استانبول در یک دقیقه؛ فیلم تبلیغاتی جدید در مورد استانبول منتشر شده ازوزارت کلتور وتوریزم تورکیه

فیلم تبلیغاتی جدید درباره استانبول در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.

محمد نوری ایرسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری تورکیه، فیلم تبلیغاتی جدید درباره استانبول را به اشتراک گذاشت.

نوری ایرسوی فیلم تبلیغاتی "استانبول" که توسط آژانس توسعه و معرفی صنعت گردشگری تورکیه تهیه شده را در حساب توییتر خود منتشرساخت.

این فیلم یک دقیقه‌ای شامل تصاویری از مناطق تاریخی و گردشگری استانبول است.اخبار مربوطه