دستگیری 113 مهاجر غیرقانونی افغان در ولایت وان تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه 113 تبعه افغانستان را که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور شده بودند، در اولوسوالی ارجیش ولایت وان دستگیر کردند

1678293
دستگیری 113 مهاجر غیرقانونی افغان در ولایت وان تورکیه

نیروهای ژاندارم تورکیه 113 تبعه افغانستان را که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور شده بودند، در اولوسوالی ارجیش ولایت وان دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارم تورکیه طی عملیاتی در محله حیدر‌بی اولوسوالی ارجیش ولایت وان در نزدیکی مرز ایران 113 تبعه افغانستان را که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور شده بودند، دستگیر کردند.

افراد مذکور پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ولایت وان انتقال داده شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی تورکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه