معلومات کوتاه در مورد موزیم کاریکاتور استانبول

در موزیم مذکور که با دیگر موزیم های جهان نیز در ارتباط میباشد آثار کاریکاتوریست های مشهور به نمایش گذاشته شده است

1677516
معلومات کوتاه در مورد موزیم کاریکاتور استانبول

آیا میدانید که در استانبول موزیم و کتابخانه کاریکاتور و طنز موجود است؟

این موزیم در سال 1975 میلادی با سعی و تلاش انجمن کاریکاتوریست های شهرداری استانبول افتتاح گردید.  ولی در سال 1980 میلادی بسته شد.  در سال 1989 میلادی این موزیم بار دیگر به فعالیت خود آغاز کرد.  در این موزیم آثار مهم تاریخ اجتماعی ترکیه موجود است. در موزیم مذکور که با دیگر موزیم های جهان نیز در ارتباط میباشد آثار کاریکاتوریست های مشهور به نمایش گذاشته شده است.  حتی امکان کار در بخش چاپ کاریکاتور های این موزیم تحت نظر یک متخصص نیز وجود دارد.

در اینجا بخشی وجود دارد که نمونه های از آثار کاریکاتوریست های ترک از آغازین روز گرفته تا به امروز به نمایش گذاشته شده است. در این بخش که آثار کاریکاتوریست های جهان نیز به نمایش گذاشته میشود, هر ماه یک نمایشگاه باز میگردد.  در بخش کتابخانه کاریکاتور ها و طنز های ترکیه و جهان موجود میباشد. در بخش آرشیف کتابخانه نیز میتوانید آثار قدیمی و امروز ترک و جهان را دریابید. اخبار مربوطه