تبلیغات عمومی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه به‌مناسبت 15 جولای

مرکزارتباطات ریاست جمهوری تورکیه، بمناسبت 15 جولای تبلیغات عمومی باعنوان " در سایه شما " منتشر کرد

1675787
تبلیغات عمومی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه به‌مناسبت 15 جولای

مرکزارتباطات ریاست جمهوری تورکیه، بمناسبت 15 جولای تبلیغات عمومی باعنوان " در سایه شما " منتشر کرد

تبلیغات عمومی با عنوان " در سایه شما " که بمناسبت 15 جولای روز دموکراسی و اتحاد ملی در عطف به شهیدان 15 جولای از سوی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه تهیه شده است، انتشار یافت.

فخرالدین آلتون رئیس  مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه، تبلیغات عمومی موردبحث را با مصرعی از سرود استقلال " آزادی حق بیرق همیشه آزاد من است، استقلال حق ملت حق‌پرست من است " در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشت.

در تبلیغات به سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با صدای خود که گفته‌اند " سلام برهر فرد ملتم که از دولت، دموکراسی و آینده خود حمایت می‌کند " نیز جای داده شد.

در پایان گفته شد، از تمامی شهیدان و جانبازان‌مان که از جنگ چناق‌قلعه تا 15 جولای به قیمت جان خود از وطن حفاظت کرده‌اند، با شکران یاد می‌کنیم.اخبار مربوطه