فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه در چهارچوب دیدار کاری امروز رهسپار جمهوری تورک قبرس شمالی می‌شود

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه در چهارچوب دیدار کاری امروز رهسپار جمهوری تورک قبرس شمالی می‌شود

1671198
فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه در چهارچوب دیدار کاری امروز رهسپار جمهوری تورک قبرس شمالی می‌شود

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه در چهارچوب دیدار کاری امروز رهسپار جمهوری تورک قبرس شمالی می‌شود

فواد اوکتای در این دیدار کاری دو روزه تماس و بررسی‌هایی بعمل خواهد آورد.

اوکتای ضمن بررسی فعالیت‌های احداث راه کمربندی شمالی لفکوشه و ترمیم وبازسازی مسجد بلال آغا، در روستاهای ینی‌اورن و بفره با شهروندان گردهم خواهد آمد.

انتظار می‌رود که اوکتای ضمن دیدار با ارسین تاتار رئیس جمهور و ارسان سانر کند، در مراسم تحویل لوازم و تجهیزات اداره پولیس و همایش جوانان که در کاروانسرای بزرگ لفکوشه برگزار خواهد شد نیز شرکت نماید.اخبار مربوطه