رشد 65.7 فیصدی صادرات تورکیه در ماه می امسال

حجم صادرات تورکیه طی ماه می امسال با رشد 65.7 فیصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 16 میلیارد و 498 میلیون دالر رسید

1667740
رشد 65.7 فیصدی صادرات تورکیه در ماه می امسال

حجم صادرات تورکیه طی ماه می امسال با رشد 65.7 فیصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 16 میلیارد و 498 میلیون دالر رسید.

طبق داده‌های وزارت تجارت و مرکز آمار تورکیه، حجم صادرات کشور در ماه می امسال با 65.7 فیصد افزایش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 16 میلیارد و 498 میلیون دالر و حجم واردات نیز با 54 فیصد افزایش به 20 میلیارد و 627 میلیون دالر رسید.

حجم صادرات تورکیه طی ماه های جنوری تا می امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با رشد 38.3 فیصدی به 85 میلیارد و 209 میلیون دالر و حجم واردات نیز با صعود 25.2 فیصدی به 103 میلیارد و 485 میلیون دالر رسید.

کسر تجارت خارجی تورکیه طی این مدت زمان با کاهش 13.1 فیصد به 18 میلیارد و 277 میلیون دالر نزول کرد.

میزان صادرات در ماه مذکور نیز به جز فرآورده‌های انرژی و طلا 68.6 فیصد و میزان واردات 61.7 فیصد افزایش داشت.

میزان صادرات به استثنای فرآورده‌های انرژی و طلا طی می گذشته از 9 میلیارد و 207 میلیون دالر به 15 میلیارد و 519 میلیون دالر رسیده است.

حجم تجارت خارجی نیز 64.9 فیصد افزایش یافت و به 32 میلیارد و 861 میلیون دالر رسید.اخبار مربوطه