افزایش صادرات میوه و سبزیجات تازه تورکیه در ماه می 2021

صادرات میوه و سبزیجات تازه تورکیه در ماه می 2021 با 27 فیصد افزایش از 200 میلیون دالر فراتر رفت

1662797
افزایش صادرات میوه و سبزیجات تازه تورکیه در ماه می 2021

صادرات میوه و سبزیجات تازه تورکیه در ماه می 2021 با 27 فیصد افزایش از 200 میلیون دالر فراتر رفت.

نجات سین رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و سبزیجات تازه منطقه مدیترانه با اشاره براینکه، در برخی از بازارها ریکارد شکسته شد، گفت، بازارهای اصلی‌مان در ماه می بازهم روسیه، رومانیا، عراق، آلمان و اوکراین بوده و در صادرات به مناطقی چون جنوب آسیا، اروپا و خاورمیانه نیز افزایش چشم‌گیری قید کردیم. بالاترین ارقام در را در بازار هندوستان بدست آوردیم. صادرات ماه می سال کذشته به این کشور 38 هزار و 192 دالر بوده و این رقم در ماه مشابه سال جاری به 4 میلیون و 679 هزار دالر افزایش یافت. بدین ترتیب صادرات‌مان به این کشور نسبت به سال گذشته 12 هزار و 153 فیصد افزایش پیدا کرد.

او در ادامه افزود، بیشترین صادرات بعد از هندوستان، با 341 فیصد افزایش و 11,5میلیون دالر به سوریه و با 167 فیصد و 1,4 میلیون دالر به روسیه انجام گرفته است.اخبار مربوطه