تورکیش ایرلاینز پروازهای خود به افغانستان را افزایش داد

شرکت هوانوردی ملکی «تورکیش ایرلاینز» پروازهای به کابل، پایتخت افغانستان را افزایش داد

1651407
تورکیش ایرلاینز پروازهای خود به افغانستان را افزایش داد

شرکت هوانوردی ملکی «تورکیش ایرلاینز» پروازهای به کابل، پایتخت افغانستان را افزایش داد.

احمد اولوداغ، مدیر شرکت هوانوردی ملکی «تورکیش ایرلاینز» در کابل در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد که پروازهای هفتگی این شرکت به کابل، پایتخت افغانستان از 7 به 10 سفر افزایش یافته است.

اولوداغ اظهارداشت تورکیش ایرلاینزبا افزایش سفر‌های خود در دوره همه‌گیری کرونا، شرکت هوانوردی ملکی خارجی شده است که بیشترین ظرفیت چوکی در افغانستان را دارد.

مدیر این شرکت همچنین با بیان اینکه تورکیش ایرلاینز هفته‌ای 3 پرواز نیز به مزار شریف ترتیب میدهد، گفت بنابراین هفته‌ای 13 پرواز از سوی این شرکت به افغانستان صورت می‌گیرد.اخبار مربوطه