پنج صد و شصت و هشتمین سالگرد فتح استانبول

این شهر در سال 1453 میلادی توسط سلطان محمد پادشاه دولت عثمانی فتح گردید

1648027
پنج صد و شصت و هشتمین سالگرد فتح استانبول

امپراطوری عثمانی پس از فتح خاک های بیزانس به قدرت خود افزایش بخشید.  در نتیجه فتوحات در اناطولی و روم ایلی بیزانس به یک دولت شهری که تنها عبارت از استانبول بود مبدل گردید. در سال 1453 میلادی سلطان محمد پادشاه دولت عثمانی دوام قدرت بیزانس در استانبول را به عنوان خطر بزرگ علیه دولت عثمانی مورد ارزیابی قرار داد.  بدین ترتیب شهر استانبول را محاصره کرد.  این محاصره خیلی طول کشید.  بالاخره در 29 می سال 1453 میلادی سلطان محمد توانست استانبول را فتح نماید.  پس از آن استانبول تبدیل به پایتخت دولت عثمانی شد.  فتح استانبول که دوره تاریک قرون وسطی را به پایان رساند، عصر روشنگری و نوسازی را آغاز کرد ، تاثیر عمیقی در تاریخ جهان گذاشته محرک جنبش های اصلاحی و ظهور رنسانس در دنیای غرب گردید.اخبار مربوطه