اقامه نماز عید فطر در مساجد تورکیه با رعایت تدابیر صحی

مردم تورکیه نماز عید سعید فطر را تحت تدابیر صحی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی اقامه کردند

1638858
اقامه نماز عید فطر در مساجد تورکیه با رعایت تدابیر صحی

مردم تورکیه نماز عید سعید فطر را تحت تدابیر صحی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی اقامه کردند.

در حالی که قرنطینه سراسری تقریبا سه هفته‌ای در تورکیه ادامه دارد، نماز عید سعید فطر در مساجد کشور با رعایت تدابیر صحی جهت وقایه وجلوگیری از ویروس کرونا اقامه شد.

مردم نمازهای خود را علاوه بر مساجد در فضاهای باز تعیین شده با استفاده از ماسک و با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی اقامه کردند.

نمازگزاران با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی پس از اقامه نماز و دعا خواندن به خانه‌های خود بازگشتند.اخبار مربوطه