ترکیه واکسین خود را با کل بشریت به اشتراک خواهد گذاشت

این مطلب را وزیر صنایع و تکنالوژی ترکیه اظهار داشت

1636512
ترکیه واکسین خود را با کل بشریت به اشتراک خواهد گذاشت

مصطفی وارانک وزیر صنایع و تکنالوژی ترکیه دوز دوم کاندیدای واکسین (VLP) که بر اساس ذرات ویروسی مانند با امکانات داخلی تولید شده را دریافت نمود.

وی دوز دوم خود را در بیمارستان انکولوژی انقره به همراه حسن ماندال، رئیس توبیتاک (شورای تحقیقات علمی و تکنالوژی ترکیه) دریافت کرد.

مصطفی وارانک در اطلاعیه‌ای پس از واکسیناسیون یادآوری کرد که واکسین VLP تولید شده در بنیه پلتفرم توبیتاک کووید-19 ترکیه فاز 1 یعنی آزمایشات انسانی را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه برای آزمایشات واکسین 38 نفر منجمله ماندال رئیس توبیتاک داوطلب بودند، اظهار داشت که مطالعه مرحله 2 با 360 داوطلب انجام می‌شود.

مصطفی وارانک تأکید کرد که به ویژه مطالعات فاز 1 برای نشان دادن ایمنی واکسین و آزمایشات مربوط به ایمنی انجام شده و اظهار داشت که فرایندهای بعدی بیشتر به اثربخشی واکسین مربوط خواهد شد.

وی اظهار داشت: اگر واکسین موفقیت‌آمیز باشد، پس از مرحله 3 آماده تولید انبوه خواهد شد. ما همه کارهای خود را به نفع بشریت انجام می‌دهیم. البته اگر بتوانیم واکسین خود را قبل از پایان سال تولید کنیم، آماده‌ایم این واکسین را با کل بشریت به اشتراک بگذاریم.اخبار مربوطه