آزمایش راکت «حصار-A تورکیه» با موفقیت انجام شد

وزارت دفاع ملی تورکیه از آزمایش موفقیت آمیز راکت زمین به هوای «حصار-A» خبر داد

1634036
آزمایش راکت «حصار-A تورکیه» با موفقیت انجام شد

وزارت دفاع ملی تورکیه از آزمایش موفقیت آمیز راکت زمین به هوای «حصار-A» خبر داد.

وزارت دفاع ملی تورکیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آزمایش تجهیزات راکتی مدافعه هوایی با ارتفاع کم (حصار-A) روز گذشته در میدان فیر آموزشی آق سرای انجام شد.

در این اطلاعیه آمده که در این آزمایش راکت «حصار-A» از تجهیزات پرتاب راکت خودمختار فیر و با موفقیت به طیاره ای مورد هدف خود اصابت کرده است.اخبار مربوطه