صادرات تورکیه در ماه اپریل 109 فیصد رشد کرده است

وزیر تجارت تورکیه اعلام کرد که صادرات کشور در ماه اپریل با رشد 109 فیصدی به 18 میلیارد و 800 میلیون دالر رسیده است

1633294
صادرات تورکیه در ماه اپریل 109 فیصد رشد کرده است

وزیر تجارت تورکیه اعلام کرد که صادرات کشور در ماه اپریل با رشد 109 فیصدی به 18 میلیارد و 800 میلیون دالر رسیده است.

محمد موش، وزیر تجارت تورکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اسماعیل گل، رئیس مجمع صادر کنندگان کشور در مورد رونق صادرات در ماه‌های اخیر علی‌رغم پاندمی کرونا اظهار داشت: صادرات تورکیه در ماه اپریل امسال نسبت به مدت مشابه سال 2019 یعنی دوره پیش از کرونا نیز شاهد رشد 22.3 فیصدی بود. صادرات کشور از دوره قبل از شروع کرونا نیز بیشتر شده است.

وزیر تجارت تورکیه در ادامه تصریح کرد: کسر تجارت خارجی کشور درماه اپریل با کاهش 31.9 فیصدی نسبت به ماه اپریل 2020، از 4.6 میلیارد دالر به 3.1 میلیارد دالر رسید.

اوضمن تمجید از پیشرفت چشمگیر در رشد صادرات تورکیه گفت: اکنون وقت آن است که در مورد افزایش صادرات سالانه خود به بالای 200 میلیارد دالر صحبت کنیم.

موش افزود: نرخ برابری نسبت صادرات با واردات کشور طی ماه اپریل با رشد 19.5 فیصدی به 85.7 فیصد رسید. این میزان در واردات غیرنفتی 97.7 فیصد بوده است.

وزیر تجارت تورکیه ادامه داد: یک قدم دیگر برای عبور از سطح صادرات 184 میلیارد دالری خود، که هدف برنامه میان مدت تا پایان سال 2021 است نزدیک شدیم. هدفمان فراتر رفتن از این سطح است.

موش درباره میزان واردات کشور اظهار داشت: واردات تورکیه در ماه اپریل امسال با رشد 61.4 فیصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 21 میلیارد و 900 میلیون دالر رسید.

وزیر تجارت تورکیه تاکید کرد: در دوره جدید از هر گوشه از کشورمان بازدید و روند مشاوره در مورد مشکلات را گسترش خواهیم داد. از امکانات تولید کنندگان بازدید و نقاط ضعف را در محل شناسایی و رفع خواهیم کرد.

همچنین اسماعیل گل، رئیس مجمع صادرکنندگان تورکیه نیز اظهار داشت: در ماه اپریل پس از مارچ 2021، دومین ماه در تاریخ جمهوریت تورکیه بود که بیشترین میزان صادرات را انجام دادیم.

اوافزود: ولایات استانبول با 7 میلیارد و 239 میلیون دالر، بورسا با یک میلیارد و 360 میلیون دالر و کوجا‌ائلی با 1 میلیارد و 321 میلیون دالر بیشترین میزان صادرات از تورکیه را داشته‌اند.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه