سخنان آقار در خصوص مزایا و برتری عملیاتی اردوی تورکیه

وزیر دفاع ملی تورکیه: نیروهای مسلح تورکیه از مزایا و برتری عملیاتی که در سایه تکنالوژی پیشرفته خویش بدست آورده است،  تعداد کمی از اردوی ها در جهان می توانند به آن برسند، برخوردار میباشد

1631351
سخنان آقار در خصوص مزایا و برتری عملیاتی اردوی تورکیه

وزیر دفاع ملی تورکیه: نیروهای مسلح تورکیه از مزایا و برتری عملیاتی که در سایه تکنالوژی پیشرفته خویش بدست آورده است،  تعداد کمی از اردوی ها در جهان می توانند به آن برسند، برخوردار میباشد.

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه، اظهار داشت که نیروهای مسلح تورکیه از مزایا و برتری عملیاتی که از تکنالوژی پیشرفته برخوردار است و تعداد کمی از اردوی‌ها در جهان می توانند به آن برسند، برخوردار میباشد.

آقار طی سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه مرکز تولید مواد انرژی زا و معرفی محصولات که در کارخانه راکت سازی و انفجار باروتسان وابسته به شرکت صنایع میخانیکی و کیمیاوی، برگزار گردید، اعلام داشت که نیروهای مسلح تورکیه  با فدآکاری و دلاوری فوق العاده، به منظور حمایت از حقوق و قانون تورکیه و همچنین کشورهای دوست و برادرش، و برای کمک به صلح و ثبات منطقه ای و جهانی در داخل و خارج از کشور منجمله در شمال سوریه و عراق، قبرس، آذربایجان، لیبیا، مدیترانه شرقی و بسیاری دیگر از مناطق دیگر، مطابق با دستورالعمل‌های رجب طیب اردوغان بیشتر و فعالتر از پیش به مبارزه ادامه می‌دهد.

اوبا اشاره به اهمیت سلاح های جنگی، ابزارها و تجهیزات تولید شده توسط صنایع دفاعی ملی و داخلی، در حملات بزرگ و موفقیت‌آمیز که تحت رهبری رئیس جمهور اردوغان انجام شده است، گفت: "اکنون نیروهای مسلح تورکیه از مزایا و برتری عملیاتی که از تکنالوژی پیشرفته برخوردار است و تعداد کمی از اردوی ها در جهان می توانند به آن برسند، برخوردار میباشد. برای حفظ این دستاوردها ، افزایش کارآیی سیستم ها و داشتن تکنالوژی برتر به یک ضرورت تبدیل شده است."

آقار اظهار داشت، با حمایت و تشویق رئیس جمهور اردوغان، پیشرفت قابل توجهی تقریباً در همه زمینه‌ها به ویژه در صنایع دفاعی حاصل شده است.اخبار مربوطه