دیدارو ملاقات اردوغان با پیلوت ها به مناسبت «روزجهانی پیلوت»

اردوغان با تبریک «روز جهانی پیلوت» با پیلوت هایی که با آنها گفتگو کرد، عکس یادگاری گرفت

1628593
دیدارو ملاقات اردوغان با پیلوت ها به مناسبت «روزجهانی پیلوت»

اردوغان با تبریک «روز جهانی پیلوت» با پیلوت هایی که با آنها گفتگو کرد، عکس یادگاری گرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه به مناسبت «روز جهانی پیلوت» با پیلوتها دیدار کرد.

اردوغان هنگام ورود از استانبول به انقره در میدان هوایی اسن‌بوغا مورد استقبال پیلوت ها قرار گرفت.

اردوغان با تبریک «روز جهانی پیلوت» با پیلوت های که با آنها گفتگو کرد، عکس یادگاری نیزگرفتند.

امینه اردوغان همسر رجب طیب اردوغان ایشان نیز در این دیدار حضور داشت.اخبار مربوطه