نشست سه جانبه وزرای خارجه تورکیه ، افغانستان-پاکستان

نشست سه جانبه وزیران امور خارجه تورکیه ، افغانستان و پاکستان که فردا در استانبول برگزار میشود

1626394
نشست سه جانبه وزرای خارجه تورکیه ، افغانستان-پاکستان

نشست سه جانبه وزیران امور خارجه تورکیه ، افغانستان و پاکستان که فردا در استانبول برگزار میشود.

در بیانیه کتبی وزارت امور خارجه تورکیه آمده است که در محدوده ای بحث و گفتگو درجلسه فردای استانبول ، برعلاوه مذاکره راجع به تحولات در زمینه روند صلح افغانستان، روی مسایل ذیعلاقه در زمینه های همکاری بین سه کشور از جمله امنیت، انرژی، اتصالات و مهاجرت نامنظم مورد غور وبررسی صورت خواهد گرفت.

در این بیانیه آمده است که همچنان مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه در نظر دارد تا دیدارهای جداگانه ای دوجانبه با همتایان افغان و پاکستانی خود نیزداشته باشد.اخبار مربوطه