تغیرتشکیلاتی دردو وزارت وتقررسه وزیرجدید درکابینه تورکیه

با حکم ریاست جمهوری وزیر تجارت و وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی تورکیه تغییر کردند

1625604
تغیرتشکیلاتی دردو وزارت وتقررسه وزیرجدید درکابینه تورکیه

با حکم ریاست جمهوری وزیر تجارت و وزیر خانواده، کار و خدمات اجتماعی تورکیه تغییر کردند.

درنشست وزرای دیشب تورکیه در دو وزارت جدیدا بمیان امده و به شمول وزارت تجارت تورکیه سه وزیر در کابینه ریاست جمهوری تورکیه جدیدیا تقرر حاصل کردند.

بعد از انتشار حکم ریاست جمهوری تورکیه در روزنامه رسمی، روخسار پکجان وزیر تجارت کشور برکنار و «محمد مش» به جای او منصوب شد.

وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی به دو وزرات، «خانواده و خدمات اجتماعی» و «وزارت کار و تامین اجتماعی» تبدیل شد و زهرا زمرد سلجوق وزیر آن سبکدوش گردید.

بر اساس این تغییرات «دریا یانیق» به وزارت تازه تاسیس شده ای خانواده و خدمات اجتماعی و «ودات بیلگین» به وزارت کار و تأمین اجتماعی منصوب شدند.

بدین ترتیب تعداد وزارتخانه‌ها در کابینه ریاست جمهوری تورکیه از 16 به 17 وزارتخانه افزایش یافت.اخبار مربوطه