سفرهای تورکیش ایرلاینز به شهرهای فرغانه و اورگنچ اوزبیکستان آغاز می‌شود

وزارت راه و ترانسپورت اوزبیکستان: شرکت هوایی تورکیه در حال حاضر به تاشکند و سمرقند سفر ترتیب می‌دهد

1625550
سفرهای تورکیش ایرلاینز به شهرهای فرغانه و اورگنچ اوزبیکستان آغاز می‌شود

وزارت راه و ترانسپورت اوزبیکستان: شرکت هوایی تورکیه در حال حاضر به تاشکند و سمرقند سفر ترتیب می‌دهد

اداره هوانوردی غیرنظامی وزارت راه و ترانسپورت  اوزبیکستان، اجازه پروازهای شرکت هوایی تورکیه (تورکیش ایرلاینز) از استانبول به شهرهای اورگنچ و فرغانه را صادر کرد.

در اطلاعیه وزارت راه و ترانسپورت اوزبیکستان خاطرنشان  گردید که شرکت هوایی تورکیه در حال حاضر به تاشکند و سمرقند سفر ترتیب می‌دهد.

مولود چاووش‌اوغلو وزیر خارجه تورکیه بعد از دیدارهای ماه گذشته خود در اوزبیکستان گفته بود، با مقامات اوزبیکستان پیرامون افزایش سفرهای هوایی بین دو کشور مذاکره کردیم.اخبار مربوطه