توضیحات اردوغان در رابطه به پروژه کانال استانبول

اردوغان گفت: کانال استانبول هیچ ارتباطی با معاهده ای مونترو ندارد و برعکس باعث رفاه و آرامش هرچه بیشتر ما خواهد شد

1621523
توضیحات اردوغان در رابطه به پروژه کانال استانبول

اردوغان گفت: کانال استانبول هیچ ارتباطی با معاهده ای مونترو ندارد و برعکس باعث رفاه و آرامش هرچه بیشتر ما خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه در ارتباط با پروژه کانال استانبول گفت:«در اینجا به اثری دست خواهیم یافت که طی آن استقلال و حاکمیت خودمان را تاسیس خواهیم کرد.»

اردوغان در چارچوب برنامه « صحبت در مورد کتابخانه» در کتابخانه ملی به سوالات جوانان پاسخ داد. 

رئیس جمهور در پاسخ به اینکه کانال استانبول چه مزیتی برای تورکیه خواهد داشت و آیا از معاهده مونترو خارج خواهند شد یا خیر ، با اشاره به اینکه کانال استانبول ربطی به به معاهده مونترو ندارد، گفت:« اینجا کانالی به طول 42-43 کیلومتراست. با این کانال بحیره سیاه را مرمره پیوند می‌دهیم. بدین ترتیب کشتی‌هایی که از مرمره و بحیره سیاه می‌آیند، تحت کنترل ما خواهد بود. این ربطی به کانال استانبول ندارد. مونترو معاهده‌ای مرتبط به استانبول بود. از این رو در اینجا به اثری دست خواهیم یافت که طی آن استقلال و حاکمیت خودمان را تاسیس خواهیم کرد.» 

اردوغان با اشاره به اینکه کانال استانبول، تورکیه را به منطقه‌ای آرام‌تر و راحت‌تر تبدیل خواهد کرد، گفت که استانبول به ثروتی بزرگ دست یافته و تنگه استانبول نیز از نظر زیست محیطی به آسایش خواهد رسید.اخبار مربوطه