حجم صادرات صنایع شیشه‌ای تورکیه26.1 فیصد افزایش یافت

میزان صادرات شیشه و انواع صنایع شیشه‌ای تورکیه در سه ماهه اول سال‌جاری با 26.1 فیصد افزایش نسبت به سال قبل به 1 میلیارد و 388 میلیون دالر رسیده است

1620708
حجم صادرات صنایع شیشه‌ای تورکیه26.1 فیصد افزایش یافت

میزان صادرات شیشه و انواع صنایع شیشه‌ای تورکیه در سه ماهه اول سال‌جاری با 26.1 فیصد افزایش نسبت به سال قبل به 1 میلیارد و 388 میلیون دالر رسیده است.

مسعود اوکسوز، منشی عمومی انجمن بخش صنعت شیشه تورکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: صادرات شیشه و صنایع شیشه‌ای در سه ماه اول سال جاری با 26.1 فیصد افزایش نسبت به سال قبل به یک میلیارد و 388 میلیون دالر رسیده است.

او با اشاره به اینکه دربخش صنعت  شیشه ای ریکارد جدیدی به ثبت رسید، گفت: این بخش درماه جنوری 9.3 فیصد، درمافبروری 19.4 فیصد و در ماه مارچ نیز 48 فیصد افزایش صادرات داشته است.

اوکسوز همچنین افزود: مجموع صادرات ظروف آشپزخانه و سیت های غذاخوری در سه ماه اول سالجاری 26.1 فیصد افزایش یافته و به 1 میلیارد و 388 میلیون دالر رسیده است.

او با تاکید بر اینکه علی‌رغم همه‌گیری کرونا شروع خوبی داشته‌اند، گفت: سال گذشته صادرات ما 1.5 فیصد كاهش یافته و به 4.52 میلیارد دالر رسیده بود. امسال هدف ما رسیدن به صادرات 5.5 میلیارد دالری است.

اوکسوزتصریح کرد: 51 فیصد ازمجموع  صادراتمان به کشورهای اروپایی صورت گرفته است. بیشترین فروش خارجی به کشورهای؛ انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسرائیل انجام می‌شود.اخبار مربوطه