آخرین آمار کرونا در تورکیه - پنجشنبه اول اپریل 2021

ظرف 24 ساعت گذشته با فوت 176 تن دیگر، تعداد قربانیان کووید-19 در تورکیه به 31 هزار و 713 تن افزایش یافت

1613385
آخرین آمار کرونا در تورکیه - پنجشنبه اول اپریل 2021

ظرف 24 ساعت گذشته با فوت 176 تن دیگر، تعداد قربانیان کووید-19 در تورکیه به 31 هزار و 713 تن افزایش یافت.

بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی وزارت صحت عامه تورکیه در تاریخ اول اپریل 2021 مصادف با 12 1400،

ظرف 24 ساعت گذشته با فوت 176 تن دیگر، تعداد قربانیان کووید-19 در تورکیه به 31 هزار و 713 تن افزایش یافت. 

طی شبانه روز گذشته 243 هزار و 738 تست کووید-19 انجام گرفت ودر نتیجه آن 40 هزار و 806 تن از این افراد مثبت اعلام شد. 

از این تعداد، 1424 تن دارای علايم این  مرض هستند.

با بهبودی 20 هزار و 817 بمریض دیگر تعداد بهبودیافتگان کرونا در تورکیه به 3 میلیون و 35 هزار و 43 تن افزایش یافت.اخبار مربوطه