مریضان خارجی برای جراحی‌های روبوتیک تورکیه را ترجیح میدهند

مریضان از بسیاری از کشورهای جهان برای جراحی پیوند کلیه با جراحی روبوتیک به تورکیه می‌آیند

1611993
مریضان خارجی برای جراحی‌های روبوتیک تورکیه را ترجیح میدهند

مریضان از بسیاری از کشورهای جهان برای جراحی پیوند کلیه با جراحی روبوتیک به تورکیه می‌آیند

ترسی که در مراحل اولیه شیوع نوع جدید ویروس کرونا اتفاق افتاد، پیوند اعضا را نیز تحت تأثیر قرار داد. جراحی‌های این بخش 50 فیصد کاهش یافت. میزان اهدای عضو نیز کاهش یافت.

اگرچه در روزهای اولیه جراحی انجام نمی‌گرفت، اما این وضعیت بعد از ماه جون تغییر کرده است.

به خصوص در این دوره، تعداد جراحی‌های پیوند کلیه که با جراحی روبوتیک انجام می‌شود، افزایش یافته است.

در دوران پاندمی تعداد زیادی از مریضان از کشورهایی مانند روسیه و آلمان، کشورهای بالکان و خاورمیانه، تورکیه را برای این جراحی انتخاب کردند.

در دوره اپیدمی، افراد جراحی روبوتیک که روشی بسته برای بهبود سریعتر است را ترجیح می‌دهند .

تورکیه به علت اطمینان از خدمات صحی، از نظر کیفیت و قیمت ترجیح داده می‌شود.اخبار مربوطه