ناروی بزرگترین وارد کننده کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی ساخت تورکیه شد

ناروی در ماه فبروری گذشته با واردات به ارزش 4 میلیون و 875 دالر بزرگترین وارد کننده کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی ساخت تورکیه شد

1595390
ناروی بزرگترین وارد کننده کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی ساخت تورکیه شد

ناروی در ماه فبروری گذشته با واردات به ارزش 4 میلیون و 875 دالر بزرگترین وارد کننده کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی ساخت تورکیه شد.

بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان تورکیه (TIM)، میزان صادرات کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی در ماه فبروری 2021 نسبت به دوره مشابه سال قبل 90.2 فیصد کاهش یافته و به 14 میلیون و 478 هزار دالر رسید.

این درحالی است که ناروی در ماه فبروری گذشته با واردات به ارزش 4 میلیون و 875 دالر بزرگترین وارد کننده کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی ساخت تورکیه شده است.

همچنین سهم صادرات کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی در مجموع صادرات تورکیه نیز 0.1 فیصد اعلام شده است.

طی دوره مذکور از 19 شهر تورکیه به ویژه ولایت استانبول به ارزش 14 میلیون و 478 هزار دالر صادرات کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی انجام گرفت.

در ماه گذشته از ولایت استانبول به ارزش 9 میلیون و 276 هزار دالر صادرات کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی صورت گرفت.

پس از ولایت استانبول، ازمیر و بالیق ایسیر در درجه‌های دوم و سوم شهر‌های صادرکننده کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی قرار دارند.

همچنین تورکیه به ارزش 4 میلیون و 875 هزار دالر صادرات کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی به ناروی انجام داد.

از تورکیه بیشترین صادرات کشتی و قایق‌های لوکس تفریحی پس از ناروی به ترتیب به آمریکا، اتریش، قطر و هالند انجام گرفت.اخبار مربوطه