صنایع دفاعی تورکیه در معرض تحریمات قرار دارد

کمیته اجرایی سازمان صنایع دفاعی: صنایع دفاعی تورکیه با تحریمات آشکار و یا پنهانی مورد هدف قرار گرفته است

1594993
صنایع دفاعی تورکیه در معرض تحریمات قرار دارد

کمیته اجرایی سازمان صنایع دفاعی: صنایع دفاعی تورکیه با تحریمات آشکار و یا پنهانی مورد هدف قرار گرفته است

بنابر اعلام میه منشره ازکمیته اجرایی سازمان صنایع دفاعی، صنایع دفاعی تورکیه با تحریمات آشکارا و یا پنهانی مورد هدف قرار گرفته است.

براساس اطلاعیه دفتر ارتباطات ریاست جمهوری که پس از برگزاری اجلاس کمیته در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه انتشار یافت، در رابطه به تحریمات آشکارا و یا پنهانی علیه صنایع دفاعی تورکیه تاکید تاکید صورت گرفت.

در این اطلاعیه گفته شد، تورکیه با قاطعیت تمام درراستای طراحی و تولید سیستم و تکنالوژی‌های داخلی و ملی، با گام‌های مطمئن بسوی صنایع دفاعی مستقل به پیش خواهد رفت.اخبار مربوطه