فراخوان اردوغان از تمامی احزاب سیاسی برای مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید

رجب طیب اردوغان  اظهار داشت: از مهمترین وظایف نهاد سیاست، نجات تورکیه از غل و زنجیر قانون اساسی دوران کودتا است

1593348
فراخوان اردوغان از تمامی احزاب سیاسی برای مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید

رجب طیب اردوغان  اظهار داشت: از مهمترین وظایف نهاد سیاست، نجات تورکیه از غل و زنجیر قانون اساسی دوران کودتا است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد، با طرح مسئله قانون اساسی جدید و مدنی برای بحث، وارد مسیر جلب مشارکت تمامی اقشار جامعه شده‌ایم.

اردوغان دیروزبعد از ختم اجلاس کابینه ریاست جمهوری سخنانی ایراد کرد.

اردوغان طی این سخنرانی اش خاطرنشان کرد، از مهمترین وظایف نهاد سیاست، نجات تورکیه از غل و زنجیر قانون اساسی دوران کودتا است.

اردوغان گفت، متاسفانه تا به امروز نتوانستیم به رویای یک قانون اساسی جدید و مدنی که برازنده ملت‌مان باشد، تحقق ببخشیم.

اردوغان در ادامه تمامی احزاب و صاحبان سبک را به مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید و مدنی با برخورد سازنده‌شان فراخوانده و تاکید کرد، برای جلب مشارکت همه وارد مسیری شده و در این زمینه فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌ایم.اخبار مربوطه