طرح عمل حقوق بشر فرداز جانب اردوغان اعلام خواهد شد

برنامه اعلام طرح عمل حقوق بشر فردا ساعت 13.30 بوقت تورکیه در مرکز کنگره و فرهنگ ملت بش‌تپه در انقره آغاز خواهد شد

1592799
طرح عمل حقوق بشر فرداز جانب اردوغان اعلام خواهد شد

برنامه اعلام طرح عمل حقوق بشر فردا ساعت 13.30 بوقت تورکیه در مرکز کنگره و فرهنگ ملت بش‌تپه در انقره آغاز خواهد شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه فردا طرح عمل حقوق بشر تهیه شده از سوی وزارت عدلیه را اعلام خواهد کرد.

هدف نهایی این طرح، تدوین یک قانون اساسی جدید و غیرنظامی می‌باشد.

رهبران احزاب سیاسی کشور نیز به برنامه اعلام  طرح عمل حقوق بشر دعوت شده‌اند.

برنامه ساعت 13.30 بوقت تورکیه در مرکز کنگره و فرهنگ ملت در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه آغاز خواهد شد.

در برنامه، مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر تورکیه، روسای عالی عدلی، اعضای کابینه ریاست جمهوری، نمایندگان جوامع غیرمسلمان، سفیران، نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، شورای اروپا، محکمه حقوق بشر اروپا، روسای سازمان‌های مردم نهاد، روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، آکادمیسین‌ها، حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران شرکت خواهند کرد.

طرح عمل حقوق بشر، سند سیاست اصلی تورکیه خواهد بود. این طرح اصولی چون آئین‌نامه و فعالیت‌های اداری، پیش‌بینی حقوقی، شفافیت و قابلیت حساب‌دهی را اساس قرار خواهد داد. با این طرح تغییرات مختلفی در عرصه‌های حق مالکیت، حق و حقوق مکتسبه، جرم و مجازات فردی و فرض معصومیت صورت خواهد گرفت.اخبار مربوطه