تفنگ ساخت تورکیه برای استفاده سربازان، سبک‌تر شد

تفنگ MPT-76MH تولید شده توسط اداره ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی برای استفاده سربازان محمدجیک تورکیه سبک‌ تر شد

1588204
تفنگ ساخت تورکیه برای استفاده سربازان، سبک‌تر شد

تفنگ MPT-76MH تولید شده توسط اداره ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی برای استفاده سربازان محمدجیک تورکیه سبک‌ تر شد

وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام کرد تفنگ MPT-76MH تولید شده توسط اداره ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی برای استفاده سربازان محمدجیک تورکیه سبک‌ تر شده است. 

در تویت وزارت دفاع ملی تورکیه آمده است: "سربازان ما در مبارزه با تروریسم با MPT-76MH که 100٪ توسط شرکت ماشین‌سازی و صنایع شیمیایی (MKE) وابسته به وزارت ما تولید شده و به حالت سبک‌تر درآمده، قدرتمندتر هستند."

این تویت همچنین شامل یک فیلم از تصاویر تولیدی و آزمایشی MPT-76MH و لحظات استفاده سربازان محمدجیک از اسلحه است. اخبار مربوطه