آیا اینها را میدانید؟-  ۲۲ فبروری ۲۰۲۱ میلادی برنامه ۶۲

آیا می‌دانید که ایسکی شهر در بین امن‌ترین شهرهای جهان در ردیف هشتم قرار دارد؟

1588215
آیا اینها را میدانید؟-  ۲۲ فبروری ۲۰۲۱ میلادی برنامه ۶۲

آیا می‌دانید که ایسکی شهر در بین امن‌ترین شهرهای جهان در ردیف هشتم قرار دارد؟

دربرنامه امروزی آیا می‌دانید مان راجع به اینکه" ایسکی شهر یکی از امن‌ترین شهرهای جهان

 است"معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میکنیم.

ایسکی شهر یکی از امن‌ترین شهرهای جهان

مرکز تحقیقات معتبر نومبیو "  NUMBEO" فهرست سالانه امن‌ترین شهرهای جهان را انتشار داد. در بین ده شهر اول لیست این مرکز ایسکی شهر در منطقه آناتولی مرکزی کشور تورکیه در ردیف اول جای گرفت.

لیست امن‌ترین شهرهای جهان که همه ساله بطور منظم از سوی مرکز تحقیقات نومبیو تهیه می‌شود، با توجه به فیصدی جرایم که ارقام آن از نهادهای وابسته به واحدهای امنیتی دریافت می‌شود، ردیف بندی می‌گردد. در گزارش مرکز تحقیقات معتبر نومبیو"NUMBEO" 431 شهر با ویژه‌گی‌ها و جوانب مختلف مورد سنجش قرار گرفته و ایسکی شهر در این لیست 41 پله صعود کرده و به ردیف هشتم ارتقا یافته‌است. در این لیست همچنین آنتالیا در ردیف 61، بورسا در ردیف 74 ، ازمیر در ردیف 77 ، انقره در ردیف 183 و استانبول نیز در ردیف 263 جای گرفتند.  اخبار مربوطه