تورکیه ، ناوتکس جدید دیگری اعلام کرد

تورکیه برای فعالیت‌های هایدروگرافی کشتی چشمه تی‌سی‌جی در بحیره اژه ناوتکس جدیدی اعلام کرد

1584923
تورکیه ، ناوتکس جدید دیگری اعلام کرد

تورکیه برای فعالیت‌های هایدروگرافی کشتی چشمه تی‌سی‌جی در بحیره اژه ناوتکس جدیدی اعلام کرد

ناوتکس بدلیل فعالیت‌های کشتی چشمه تی‌سی‌جی که در روزهای 18 فبروری الی 2 مارچ به پیش خواهد برد، انتشار یافته است.

هدف از فعالیت‌های هایدروگرافی در بحیره اژه، شناسایی تشکیل و توزیع آب‌های زیر و روی زمین می‌باشد.

مدت ناوتکس درتاریخ  دوم مارچ به پایان خواهد رسید.اخبار مربوطه