برای مقابله با امپریالیزم فرهنگی باید از زبانمان حفاظت کنیم

رئیس جمهور اردوغان در مراسم افتتاحیه سال "یونس ما" در مرکز کنگره ملی و فرهنگ بشتپه شرکت کرد

1584934
برای مقابله با امپریالیزم فرهنگی باید از زبانمان حفاظت کنیم

مراسم افتتاح سال " یونس ما " در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در انقره برگزار شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد، حفاظت از زبانمان، تشکیل قوی‌ترین خط دفاعی  در مقابله با امپریالیزم فرهنگی است.

اردوغان در مراسم افتتاح سال " یونس ما " که در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در انقره برگزار شد، شرکت جست.

اردوغان با تاکید براینکه، از وطن، نخست زبان و سپس اردو دفاع می‌کند، برای همین باید از زبان تورکی قویا حمایت و حفاظت کنیم، اظهار داشت، به مناسبت هفتصدمین سالگرد یونس امره، کمپینی به نام " تورکی زبان جهانی " سازماندهی می‌کنیم.

رئیس جمهور با اشاره براینکه، تشکیل قوی‌ترین خط دفاعی برای مقابله با امپریالیزم فرهنگی، حفاظت از زبانمان است، گفت، تا زمانیکه زبانمان قدرت خود را از دست بدهد، مرزهای سیاسی، فرهنگ مشترک و تمدن‌مان صرفا به شکل یک خط در نقشه‌ها باقی خواهند ماند.

یونس امره بعنوان یک شاعر مردمی، در قرن سیزدهم پیشگامی شعر تورکی در آناتولی را برعهده گرفته بود. اخبار مربوطه