به 18 کشور جهان از تورکیه به ارزش1.8 میلیون دالر عسل صادرشد

تورکیه ظرف اولین ماه سال جاری، به 18 کشور جهان به ارزش 1.8 میلیون دالر عسل صادر کرده است

1584921
به 18 کشور جهان از تورکیه به ارزش1.8 میلیون دالر عسل صادرشد

تورکیه ظرف اولین ماه سال جاری، به 18 کشور جهان به ارزش 1.8 میلیون دالر عسل صادر کرده است

تورکیه درطی اولین ماه سال جاری، به 18 کشور جهان به ارزش 1 میلیون و 864 هزار و 750 دالر عسل صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار آناتولی اتحادیه صادر کنندگان منطقه بحیره سیاه شرقی، 465 تن عسل در ماه جنوری امسال به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

آلمان درطی این ماه به ارزش 771 هزار و 390 دالرازتورکیه عسل واردکرده است. این کشور بزرگترین واردکننده عسل از تورکیه بوده است.

با این حال آمریکا نیز با 551 هزار و 409 دالر و کویت با 120 هزار 541 دالر در ردیف های بعدی قرار دارند.

همچنین در ماه جنوری سال جاری به کشورهای آلمان، انگلستان و جمهوری خلق چین در مجموع به ارزش 216 هزار و 422 دالر عسل صادر شده است. بدین ترتیب میزان صادرات در ماه اول امسال نسبت به جنوری سال گذشته 61 فیصد افزایش یافته است.

صفت قلیونجو، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان «منطقه شرق بحیره سیاه» در این رابطه اظهار داشت: افزایش علاقه کشورهای جهان به عسل تورکیه مایه خوشحالی است".

او با بیان اینکه توجه کشورهای مختلف جهان به عسل تولیدی تورکیه در دوره پاندمی ویروس کرونا نیز ادامه یافته است، تصریح کرد: «ما معتقدیم به دلیل افزایش تقاضاها ناشی از توجه مصرف کنندگان به محصولات طبیعی درهمه کشورها به علت شیوع ویروس کرونا، دوره آینده تحولات قابل توجهی در صادرات عسل رخ خواهد داد».اخبار مربوطه