دعوت اردوغان از کلیه احزاب سیاسی در تورکیه برای مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید

بیانات رئیس جمهور تورکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه در اجلاس گروه پارلمانی حزب مبتوعش

1581236
دعوت اردوغان از کلیه احزاب سیاسی در تورکیه برای مشارکت در تدوین قانون اساسی جدید

بیانات رئیس جمهور تورکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه در اجلاس گروه پارلمانی حزب مبتوعش

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد: قانون اساسی جدید که قدرت اراده ملی را منعکس خواهدکرد، اهدافی را که برای سال 2023 مصادف با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری تورکیه تعیین کردیم، به عالی‌ترین نقطه درخشش غرور و افتخار ملی خواهد رساند.

اردوغان رئیس جمهورورهبرحزب حاکم عدالت وتوسعه طی بیاناتی در اجلاس گروه پارلمانی خود به موضوع پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدید تحت پوشش پاکت اصلاحاتی اشاره کرده و چنین گفت: تورکیه برای نخستین بار در تاریخ خود از فرصت تدوین یک قانون اساسی سویل در یک جو آزادانه واقعی و تقدیم این قانون اساسی جدید به تصمیم و اراده ملت تورکیه برخوردار شده‌است.

رئیس جمهورتورکیه تاکید کرد: اطمینان دارم که قانون اساسی جدید موجب درخشش اهداف تعیین شده برای دستیابی به آنها درسال 2023که مصادف باصدمین سالگرد تاسیس جمهوری تورکیه است، خواهدشد.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه خواهان مشارکت کلیه احزاب سیاسی در  روند تدوین قانون اساسی جدید هستند اظهارداشت: بدون اینکه عجله کنیم باید ضمن مشاوره با کلیه اقشار جامعه، قانون اساسی جدیدی که پاسخگوی نیازهای عصرآینده باشد، تدوین کنیم. بیائیدهمه باهم پیشنهادات خود درمورد قانون اساسی جدید را در طول سال جاری آماده کرده و به بحث و تشریک‌مساعی پیرامون آن آغاز کنیم.   اخبار مربوطه