امروز ماهواره آسلسات 3 یو تورکیه، به فضا پرتاب شد

رئیس بخش صنایع دفاعی ریاست جمهوری تورکیهT از حساب تویتتری خود پیامی در مورد ماهواره آسلسات 2 یو منتشر کرد

1570657
امروز ماهواره آسلسات 3 یو تورکیه، به فضا پرتاب شد

رئیس بخش صنایع دفاعی ریاست جمهوری تورکیهT از حساب تویتتری خود پیامی در مورد ماهواره آسلسات 2 یو منتشر کرد

اسماعیل دمیر رئیس بخش صنایع دفاعی ریاست جمهوری تورکیه، اعلام کرد که امروز ماهواره آسلسات 3 یو (ASELSAT 3U) را با کمک راکت اسپیس اکس، به مداری که در آن به ماموریت خواهد پرداخت، پرتاب کردند.

دمیر از حساب تویتتری خود پیامی در مورد ماهواره آسلسات 2 یو منتشر کرد.

اسماعیل دمیر در این پیام نوشت: "ماهواره آسلسات 3 یو که با اهداف علمی و با همکاری بخش صنعتی و دانشگاه، با امکانات بومی و ملی از سوی آسلسان و با همراهی دانشگاه فنی استانبول  توسعه یافته است را، امروز با کمک راکت اسپیس اکس به محل انجام ماموریتش ارسال شد."اخبار مربوطه